Lägenhet Nedladdning

Kort om produkten

Lägenhet Nedladdning innehåller information från lägenhetsregistret som är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Lägenhetsregistret regleras i lägenhetsregisterlagen och är inte allmänt tillgänglig. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

 • Uppgifterna i digital form får endast lämnas ut till:
  • Skatteverket
  • Statistiska centralbyrån
  • berörd kommun
  • fastighetsägaren. Fastighetsägare med frågor om lägenhetsregistret ska vända sig till kommunen som fastigheten ligger i. Läs mer om lägenhetsregistret.
 • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med lägenhetsregisterlagen.
 • Den här produkten ger åtkomst till information som du beställer, laddar ner och lagrar hos dig.

 • Produkten är avgiftsfri.

Du kan beställa ett engångsuttag eller ett abonnemang

Engångsuttag - Uttaget är ett basuttag som skapas en gång och ger en ögonblicksbild av respektive informationsmängd såsom den ser ut vid sammanställning av leveransen.

Abonnemang - Det första uttaget är alltid ett basuttag medan efterföljande är så kallade förändringsuttag. Så länge abonnemanget är aktivt kan nya förändringsuttag eller basuttag skapas.

Begränsad tillgång

Lantmäteriet kan endast lämna ut uppgifter ur lägenhetsregistret i digital form för ändamålen:

 • Folkbokföring
 • Framställning av statistik
 • Forskning
 • Planering, uppföljning och utvärdering av bostadsbestånd och byggande.

Ändamålen är enbart är godkända för: Skatteverket; Statistiska centralbyrån; kommun, för sitt eget bestånd; och fastighetsägare, för sina egna fastigheter.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Så ofta uppdateras informationen

All information i produkten finns i lägenhetsregistret eller fastighetsregistret. När registren uppdateras slår förändringarna omgående igenom i produkten. Uppdateringsfrekvensen skiljer sig dock mellan de båda informationsmängderna.

Byggnadsinformation

Byggnadsdelen och lägenhetsinformation i fastighetsregistret uppdateras av respektive kommun så snart kommunen tar beslut om registrering av byggnadsinformation.

Byggnads- och lägenhetsuppgifter finns för samtliga 290 kommuner i Sverige. Ajourhållningstiden varierar för de olika kommunerna.

Fastighetsinformation

Fastighetsinformationen ingår i allmänna delen i fastighetsregistret och uppdateras av Lantmäterimyndigheterna efter att beslut om fastighetsbildning vunnit laga kraft. Informationen uppdateras varje vardag.