Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

Belägenhetsadress Direkt innehåller information om belägenhetsadresser. Belägenhetsadressen kan ha viss tilläggsinformation, till exempel postnummer, postort, populärnamn och adressplatsanmärkning.

Här kan du läsa mer om belägenhetsadresser

Informationen är indelad i två valbara delmängder:

  • Basinformation - Information om adressplatsattribut, adressplatsbeteckning, adressplatsnamn, adressområde, kommundel, kommun, gårdsadressområde, adressplatsanmärkning, adressatt anläggning och distrikttillhörighet.
  • Berörkrets - Registerenheter (fastigheter och samfälligheter) som på något sätt påverkas av belägenhetsadressen.

Informationstillhandahållandemodell (ITM)

Informationens innehåll och struktur visas genom en eller flera interaktiva informationstillhandahållandemodeller (ITM:er). Du får fram detaljer genom att klicka på klasser i diagrammen eller navigera i strukturen till vänster. Du får veta mer om vilken information som ingår, hur informationen är grupperad och hur olika objekt relaterar till varandra.

Vi rekommenderar att du använder webbläsarna Edge eller Chrome.

Den interaktiva visningen är under utveckling. Löpande förbättringar kopplade till användarbarhet görs.