Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

Byggnad Direkt innehåller information om byggnader som används för följande ändamål:

  • Bostad
  • Industri
  • Verksamhet
  • Samhällsfunktion
  • Ekonomibyggnad
  • Komplementbyggnad
  • Övrig byggnad

Informationen är indelad i tre valbara delmängder:

  • Basinformation - Information om byggnadens attribut, byggnadsanmärkning, byggnadsnamn, byggnadsändamål, skyddsrum, entré, taxeringsenhet och värderingsenhet.
  • Berörkrets - Registerenheter (fastigheter och samfälligheter) som på något sätt påverkas av byggnaden.
  • Geometri - Information om byggnadens geografiska utbredning.

Informationstillhandahållandemodell (ITM)

Informationens innehåll och struktur visas genom en eller flera interaktiva informationstillhandahållandemodeller (ITM:er). Du får fram detaljer genom att klicka på klasser i diagrammen eller navigera i strukturen till vänster. Du får veta mer om vilken information som ingår, hur informationen är grupperad och hur olika objekt relaterar till varandra.

Vi rekommenderar att du använder webbläsarna Edge eller Chrome.

Den interaktiva visningen är under utveckling. Löpande förbättringar kopplade till användarbarhet görs.