Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

Samfällighetsförening Direkt innehåller information om föreningar som förvaltar till exempel vägar, vattenförsörjning, avloppsanläggningar, grönområden, badanläggningar eller båtanläggningar. Du kan hämta följande information:

  • typ av förening
  • namn på förening, organisationsnummer och länskod
  • namn och adressuppgifter för styrelsemedlemmar
  • uppgifter om vad föreningen förvaltar

Informationen är indelad i fyra valbara delmängder:

  • Basinformation - uppgifter om förening, pågående ärende, stadga, stadgeändring och hur styrelsen ska vara sammansatt.
  • Styrelsemedlem - uppgifter om styrelseledamöter och suppleanter.
  • Berörkrets - uppgifter om förvaltningsobjekt.
  • Arkivakt - uppgifter om arkivakt och åtgärdsinformation.

Eftersom samfällighetsföreningar förvaltar samfälligheter och anläggningar så finns det kopplingar till fastighetsregistret, även om samfällighetsföreningsregistret inte formellt är en del av fastighetsregistret.

Informationstillhandahållandemodell (ITM)

Informationens innehåll och struktur visas genom en eller flera interaktiva informationstillhandahållandemodeller (ITM:er). Du får fram detaljer genom att klicka på klasser i diagrammen eller navigera i strukturen till vänster. Du får veta mer om vilken information som ingår, hur informationen är grupperad och hur olika objekt relaterar till varandra.

Vi rekommenderar att du använder webbläsarna Edge eller Chrome.

Den interaktiva visningen är under utveckling. Löpande förbättringar kopplade till användarbarhet görs.