Exempel

Exempel på svar från produkten

Information

Produkten Taxering Direkt 3.0 är fortsatt under utveckling och ändringar i informationen kan tillkomma. 

Den här sidan innehåller två exempel på hur svar från direktåtkomstprodukten kan se ut: ett i XML-format och ett i JSON-format. Observera att innehållet i svaren är automatgenererade exempel som följer respektive schema, men som inte alltid är representativa för det faktiska innehållet i produkten.

XML

Exempel på svar om önskat format är XML:

Svar XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TaxeringsenhetResponse xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/taxering/v3" 
            xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 
            xmlns:ns0="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/fault/v1" gml:id="response">
	<TaxeringsenhetMember>
		<Smahustaxeringsenhet gml:id="ID_af4860c4-aedf-42c2-9c55-6746381aed9c">
			<taxeringsenhetsnummer>047618-2</taxeringsenhetsnummer>
			<Smahustaxeringsenhetsattribut>
				<areal>1440</areal>
				<taxeringsvarde>436000</taxeringsvarde>
				<Delvarde>
					<delvarde>159000</delvarde>
					<typ>MARKVARDE</typ>
				</Delvarde>
				<Delvarde>
					<delvarde>277000</delvarde>
					<typ>BYGGNADSVARDE</typ>
				</Delvarde>
				<Beslut>
					<beslutsar>2021</beslutsar>
				</Beslut>
				<typkod>220</typkod>
			</Smahustaxeringsenhetsattribut>
			<SkvFastighet>
				<id>0000000</id>
				<kommunkod>6789</kommunkod>
				<typAvFastighet>FASTIGHET</typAvFastighet>
				<TaxeradRegisterenhet>
					<Registerenhetsreferens>
						<objektidentitet>0bdeebba-d8f9-4040-a026-35c42f40f2d0</objektidentitet>
						<beteckning>BERGA 1:1</beteckning>
						<typ>fastighet</typ>
					</Registerenhetsreferens>
				</TaxeradRegisterenhet>
				<TaxeradAgare>
					<idnummer>12995460-4422</idnummer>
					<Andel>
						<taljare>1</taljare>
						<namnare>1</namnare>
					</Andel>
					<datumFrom>2023-01-11</datumFrom>
					<Person>
						<fornamn>förnamn tilltalsnamn</fornamn>
						<mellannamn>mellannamn</mellannamn>
						<efternamn>efternamn</efternamn>
						<tilltalsnamn>tilltalsnamn</tilltalsnamn>
						<Adress>
							<co>coAdress3</co>
							<utdelningsadress1>utdelningsadress13</utdelningsadress1>
							<utdelningsadress2>utdelningsadress23</utdelningsadress2>
							<postnummer>10003</postnummer>
							<postort>postort3</postort>
						</Adress>
					</Person>
				</TaxeradAgare>
			</SkvFastighet>
			<SmahusBostadsbyggnad>
				<varderingsenhetsnummer>1</varderingsenhetsnummer>
				<varde>277000</varde>
				<riktvarde>300000</riktvarde>
				<vardeomrade>
					<id>000000000</id>
					<vardeomradesnummer>67891001</vardeomradesnummer>
				</vardeomrade>
				<id>00000000</id>
				<antalLika>1</antalLika>
				<liggerPaTomt>20000000</liggerPaTomt>
				<vardeyta>115</vardeyta>
				<standard>22</standard>
				<byggnadskategori>KATEGORI_F</byggnadskategori>
				<fastighetsrattsligKlass>KLASS_1</fastighetsrattsligKlass>
				<vardefullasteByggnad>true</vardefullasteByggnad>
				<underUppforande>false</underUppforande>
				<boyta>115</boyta>
			</SmahusBostadsbyggnad>
			<SmahusTomtmark>
				<varderingsenhetsnummer>1</varderingsenhetsnummer>
				<varde>159000</varde>
				<riktvarde>150000</riktvarde>
				<vardeomrade>
					<id>000000000</id>
					<vardeomradesnummer>67891001</vardeomradesnummer>
				</vardeomrade>
				<id>20000000</id>
				<antalLika>1</antalLika>
				<areal>1440</areal>
				<fastighetsrattsligKlass>KLASS_1</fastighetsrattsligKlass>
				<bebyggelse>KATEGORI_F</bebyggelse>
				<narhetTillStrand>KLASS_4</narhetTillStrand>
				<vatten>KLASS_1</vatten>
				<avlopp>KLASS_1</avlopp>
			</SmahusTomtmark>
		</Smahustaxeringsenhet>
	</TaxeringsenhetMember>
</TaxeringsenhetResponse>

JSON

Exemplet på svar med formatet JSON är under utveckling.