Informationsinnehåll - Bestämmelse

Informationsbeskrivning

Informationstypen Bestämmelse innehåller en informationsmängd: Markreglerande bestämmelse.

Följande typer av markreglerande bestämmelser ingår i Markreglerande bestämmelse:

  • Plan
  • Naturvårdsbestämmelse
  • Övrig bestämmelse
  • Mineralrättighet
  • Utredning mm
  • Fornlämning

Informationen är indelad i två valbara delmängder:

  • Basinformation - Information som rör markreglerande bestämmelser och de beslut och anmärkningar som är kopplade till dem.
  • Berörkrets - Registerenheter (fastigheter och samfälligheter) som på något sätt påverkas av markreglerande bestämmelser.

Informationstillhandahållandemodell (ITM)

Informationens innehåll och struktur visas genom en eller flera interaktiva informationstillhandahållandemodeller (ITM:er). Du får fram detaljer genom att klicka på klasser i diagrammen eller navigera i strukturen till vänster. Du får veta mer om vilken information som ingår, hur informationen är grupperad och hur olika objekt relaterar till varandra. 

Den interaktiva visningen är under utveckling. Löpande förbättringar kopplade till användarbarhet görs.

Skillnader mellan produkter

Innehållet skiljer sig åt mellan produkterna Markreglerande bestämmelse Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning.

Tabell över skillnader mellan Markreglerande bestämmelse Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning

Informationsdelmängd

ObjektAttributMarkreglerande bestämmelse Direkt 2.0Fastighetsinformation Nedladdning 2023.05
EngångsuttagAbonnemang

Basinformation

Markreglerande bestämmelsereferensBeteckningLevererasLevereras inteLevereras inte
TypLevererasLevereras inteLevereras inte
BerörkretsRegisterenhetsreferensBeteckningLevererasLevereras inteLevereras inte
TypLevererasLevereras inteLevereras inte
Geometri

LevererasLevereras inteLevereras inte