Geotorget dokumentation

Välkommen till Lantmäteriets nya webbplats för produktdokumentation. Här hittar du information om innehåll, åtkomst och leverans för Lantmäteriets geodataprodukter. Utbudet kommer att utökas successivt. Under tiden finns resterande dokumentation kvar på Lantmäteriets webbsida.