Informationsmappning

Läsanvisningar

Varje tabell i informationsmappningen representerar en klass i Markreglering Direkt 1.5.0, med klassens namn i vänster kolumns tabellhuvud. Vänster kolumn innehåller klassens attribut.

Höger kolumn anger var informationen återfinns i Markreglerande bestämmelse Direkt 2.0.0. Då informationen som var samlad i en klass i Markreglering Direkt kan vara spridd över flera klasser i Markreglerande bestämmelse Direkt anges [klass]/[attribut].

Informationsmappning

Tabell 1. Plan

Plan

Markreglerande bestämmelse Direkt

objektidentitet

Plan/objektidentitet

beslutsnyckel

Utgår

objektstatus

Planattribut/status

Status ”gällande” motsvarar det tidigare värdet ”beslut”.

Planattribut

Plan/Planattribut

Se Tabell 6. Planattribut

Delomradesinformation

Utgår, men viss information finns kvar på andra ställen i modellen.

Se Tabell 12. Delomradesinformation

Kommun

Planattribut/kommun

Uppgiften om kommun anges med länskod och kommunkod.

Myndighetsinformation

Utgår, men viss information finns kvar på andra ställen i modellen.

Se Tabell 14. Myndighetsinformation

HanvisningPlanbeslut

Utgår, men informationen återfinns via Beslut.

Se Tabell 15. HanvisningPlanbeslut

HanvisningEjRegistreratPlanbeslut

Plan/Hanvisningstext

Se Tabell 17. HanvisningEjRegistreratPlanbeslut

Planomrade

Plan/Yta

BerordRegisterenhet

Plan/Beror

Se Tabell 19. BerordRegisterenhet


Tabell 2. Naturvardsbestammelse

Naturvardsbestammelse

Markreglerande bestämmelse Direkt

objektidentitet

Naturvardsbestammelse/objektidentitet

beslutsnyckel

Utgår

objektstatus

Naturvardsbestammelseattribut/status

Status ”gällande” motsvarar det tidigare värdet ”beslut”.

Naturvardsbestammelseattribut

Naturvardsbestammelse/Naturvardsbestammelseattribut

Se Tabell 7. Naturvardsbestammelseattribut

Delomradesinformation

Utgår, men viss information finns kvar på andra ställen i modellen.

Se Tabell 12. Delomradesinformation

Kommun

Naturvardsbestammelseattribut/kommun

Uppgiften om kommun anges med länskod och kommunkod.

Myndighetsinformation

Utgår, men viss information finns kvar på andra ställen i modellen.

Se Tabell 14. Myndighetsinformation

HanvisningPlanbeslut

Utgår, men informationen återfinns via Beslut.

Se Tabell 15. HanvisningPlanbeslut

HanvisningEjRegistreratPlanbeslut

Naturvardsbestammelse/Hanvisningstext

Se Tabell 17. HanvisningEjRegistreratPlanbeslut

Planomrade

Naturvardsbestammelse/Yta

BerordRegisterenhet

Naturvardsbestammelse/Beror

Se Tabell 19. BerordRegisterenhet


Tabell 3. Fornlamning

Fornlamning

Markreglerande bestämmelse Direkt

objektidentitet

Lamning/objektidentitet

beslutsnyckel

Utgår

objektstatus

Fastighetsregisterstatus/lamningsstatus

Ny värdemängd:

  • avregistrerad fornlämning (motsvarar det tidigare värdet ”avregistrerad”)
  • gällande fornlämning (motsvarar det tidigare värdet ”beslut”)

Fornlamningsattribut

Lamning/Lamningsattribut

Se Tabell 8. Fornlamningsattribut

Delomradesinformation

Utgår

Kommun

Lamningslage/kommuntillhorighet

Uppgiften om kommun anges med länskod och kommunkod.

Myndighetsinformation

Utgår

HanvisningPlanbeslut

Utgår

HanvisningEjRegistreratPlanbeslut

Utgår

Planomrade

Lamning/Yta

BerordRegisterenhet

Lamning/Beror

Se Tabell 19. BerordRegisterenhet


Tabell 4. Gruva

Gruva

Markreglerande bestämmelse Direkt

objektidentitet

Mineralrattighet/objektidentitet

beslutsnyckel

Utgår

objektstatus

Mineralrattighetsattribut/status

Status ”gällande” motsvarar det tidigare värdet ”beslut”.

Gruvattribut

Mineralrattighet/Mineralrattighetsattribut

Se Tabell 9. Gruvattribut

Delomradesinformation

Utgår, men viss information finns kvar på andra ställen i modellen.

Se Tabell 12. Delomradesinformation

Kommun

Mineralrattighetsattribut/kommun

Uppgiften om kommun anges med länskod och kommunkod.

Myndighetsinformation

Utgår, men viss information finns kvar på andra ställen i modellen.

Se Tabell 14. Myndighetsinformation

HanvisningPlanbeslut

Utgår, men informationen återfinns via Beslut.

Se Tabell 15. HanvisningPlanbeslut

HanvisningEjRegistreratPlanbeslut

Mineralrattighet/Hanvisningstext

Se Tabell 17. HanvisningEjRegistreratPlanbeslut

Planomrade

Mineralrattighet/Yta

BerordRegisterenhet

Mineralrattighet/Beror

Se Tabell 19. BerordRegisterenhet


Tabell 5. OvrigBestammelse

OvrigBestammelse

Markreglerande bestämmelse Direkt

objektidentitet

OvrigBestammelse/objektidentitet

beslutsnyckel

Utgår

objektstatus

OvrigBestammelseattribut/status

Status ”gällande” motsvarar det tidigare värdet ”beslut”.

OvrigBestammelseattribut

OvrigBestammelse/OvrigBestammelseattribut

Se Tabell 10. OvrigBestammelseattribut

Delomradesinformation

Utgår, men viss information finns kvar på andra ställen i modellen.

Se Tabell 12. Delomradesinformation

Kommun

OvrigBestammelseattribut/kommun

Uppgiften om kommun anges med länskod och kommunkod.

Myndighetsinformation

Utgår, men viss information finns kvar på andra ställen i modellen.

Se Tabell 14. Myndighetsinformation

HanvisningPlanbeslut

Utgår, men informationen återfinns via Beslut.

Se Tabell 15. HanvisningPlanbeslut

HanvisningEjRegistreratPlanbeslut

OvrigBestammelse/Hanvisningstext

Se Tabell 17. HanvisningEjRegistreratPlanbeslut

Planomrade

OvrigBestammelse/Yta

BerordRegisterenhet

OvrigBestammelse/Beror

Se Tabell 19. BerordRegisterenhet


Tabell 6. Planattribut

Planattribut

Markreglerande bestämmelse Direkt

aktbeteckning

Planattribut/bestammelsebeteckning

namn

Planattribut/bestammelsenamn

anmarkning

Planattribut/bestammelseanmarkning

registreringsdatum

Planattribut/registreringsdatum

Planforkortning

Planattribut/plantyp

arkivplats

Utgår

beslutsdatum

Beslut/beslutsdatum

gallerTillDatum

Planattribut/gallerTill

lagaKraftDatum

Beslut/lagakraftdatum

senasteAndring

Planattribut/senasteAndringAllmannaDelen

genomforandedatumStart

Planattribut/genomforandetidBorjar

genomforandedatumSlut

Planattribut/genomforandetidSlutar


Tabell 7. Naturvardsbestammelseattribut

Naturvardsbestammelseattribut

Markreglerande bestämmelse Direkt

aktbeteckning

Naturvardsbestammelseattribut/bestammelsebeteckning

namn

Naturvardsbestammelseattribut/bestammelsenamn

anmarkning

Naturvardsbestammelseattribut/bestammelseanmarkning

registreringsdatum

Naturvardsbestammelseattribut/registreringsdatum

Planforkortning

Naturvardsbestammelseattribut/naturvardsbestammelsetyp

arkivplats

Utgår

beslutsdatum

Beslut/beslutsdatum

gallerTillDatum

Naturvardsbestammelseattribut/gallerTill

lagaKraftDatum

Beslut/lagakraftdatum

senasteAndring

Naturvardsbestammelseattribut/senasteAndringAllmannaDelen


Tabell 8. Fornlamningsattribut

Fornlamningsattribut

Markreglerande bestämmelse Direkt

aktbeteckning

Lamningsattribut/lamningsnummer

namn

Utgår

anmarkning

Utgår

registreringsdatum

Utgår

Planforkortning

Utgår


Tabell 9. Gruvattribut

Gruvattribut

Markreglerande bestämmelse Direkt

aktbeteckning

Mineralrattighetsattribut/bestammelsebeteckning

namn

Mineralrattighetsattribut/bestammelsenamn

anmarkning

Mineralrattighetsattribut/bestammelseanmarkning

registreringsdatum

Mineralrattighetsattribut/registreringsdatum

Planforkortning

Mineralrattighetsattribut/mineralrattighetstyp

arkivplats

Utgår

beslutsdatum

Beslut/beslutsdatum

gallerTillDatum

Mineralrattighetsattribut/gallerTill

lagaKraftDatum

Beslut/lagakraftdatum

senasteAndring

Mineralrattighetsattribut/senasteAndringAllmannaDelen


Tabell 10. OvrigBestammelseattribut

OvrigBestammelseattribut

Markreglerande bestämmelse Direkt

aktbeteckning

OvrigBestammelseattribut/bestammelsebeteckning

namn

OvrigBestammelseattribut/bestammelsenamn

anmarkning

OvrigBestammelseattribut/bestammelseanmarkning

registreringsdatum

OvrigBestammelseattribut/registreringsdatum

Planforkortning

OvrigBestammelseattribut/ovrigBestammelsetyp

arkivplats

Utgår

beslutsdatum

Beslut/beslutsdatum

gallerTillDatum

OvrigBestammelseattribut/gallerTill

lagaKraftDatum

Beslut/lagakraftdatum

senasteAndring

OvrigBestammelseattribut/senasteAndringAllmannaDelen


Tabell 11. Planforkortning

Planforkortning

Markreglerande bestämmelse Direkt


Planforkortning finns ej som egen klass.

forkortning

Utgår

klartext

Planattribut/plantyp

Naturvardsbestammelseattribut/naturvardsbestammelsetyp

OvrigBestammelseattribut/ovrigBestammelsetyp

Mineralrattighetsattribut/mineralrattighetstyp

UtredningMM-attribut/utredningstyp


Tabell 12. Delomradesinformation

Delomradesinformation

Markreglerande bestämmelse Direkt


Delområdesinformation finns ej som egen klass.

berorkretsnyckel

Utgår

omradestyp

Utgår

anmarkningFastighet

Beroranmarkning/beroranmarkning

anmarkningMarkreglering

Planattribut/bestammelseanmarkning

Naturvardsbestammelseattribut/bestammelseanmarkning

OvrigBestammelseattribut/bestammelseanmarkning

Mineralrattighetsattribut/bestammelseanmarkning

UtredningMM-attribut/bestammelseanmarkning

BerordRegisterenhet

Plan/Beror

Naturvardsbestammelse/Beror

OvrigBestammelse/Beror

Mineralrattighet/Beror

UtredningMM/Beror

Lamning/Beror


Tabell 13. Kommun

Kommun

Markreglerande bestämmelse Direkt


Kommun finns ej som klass. Förekommer endast som attribut som utgörs av lankod och kommunkod.

lankod

Planattribut/kommun

Naturvardsbestammelseattribut/kommun

OvrigBestammelseattribut/kommun

Mineralrattighetsattribut/kommun

UtredningMM-attribut/kommun

Lamningslage/kommuntillhorighet

kommunkod

Planattribut/kommun

Naturvardsbestammelseattribut/kommun

OvrigBestammelseattribut/kommun

Mineralrattighetsattribut/kommun

UtredningMM-attribut/kommun

Lamningslage/kommuntillhorighet


Tabell 14. Myndighetsinformation

Myndighetsinformation

Markreglerande bestämmelse Direkt


Myndighetsinformation finns ej som egen klass.

berokretsnyckel

Utgår

annanMyndighet

Beslut/beslutandeMyndighet

aktbeteckning

Planattribut/alternativBeteckning

Naturvardsbestammelseattribut/alternativBeteckning

OvrigBestammelseattribut/alternativBeteckning

Mineralrattighetsattribut/alternativBeteckning

UtredningMM-attribut/alternativBeteckning

Beslut/diarienummer

naturvardsregisterid

Planattribut/externRegisteridentitet

Naturvardsbestammelseattribut/externRegisteridentitet

OvrigBestammelseattribut/externRegisteridentitet

Mineralrattighetsattribut/externRegisteridentitet

UtredningMM-attribut/externRegisteridentitet

Förekommer idag på naturvårdsbestämmelser och övriga bestämmelser. Kan komma att användas på mineralrättigheter också.

annanArkivplats

Utgår

popularnamn

Utgår

huvudsakligtAndamal

Utgår

fyndighetensArt

Utgår

innehavare

Utgår

fornlamningensArt

Utgår

anmarkning

Utgår

landarea

Utgår

vattenarea

Utgår

totalarea

Utgår


Tabell 15. HanvisningPlanbeslut

HanvisningPlanbeslut

Markreglerande bestämmelse Direkt


HanvisningPlanbeslut finns ej som egen klass.

hanvisningstyp

Via Bestammelse går det att se vilka beslut som bildat/ändrat/upphävt bestämmelsen samt vilka andra bestämmelser som den kopplar till. Via Beslut går det att se vilka bestämmelser som beslutet bildar/ändrar/upphäver.

Markregleringsreferens

MarkreglerandeBestammelsereferens


Tabell 16. Markregleringsreferens

Markregleringsreferens

Markreglerande bestämmelse Direkt

objektidentitet

MarkreglerandeBestammelsereferens/objektidentitet

beslutsnyckel

Utgår

typ

MarkreglerandeBestammelsereferens/typ


Tabell 17. HanvisningEjRegistreratPlanbeslut

HanvisningEjRegistreratPlanbeslut

Markreglerande bestämmelse Direkt


Det registreras ingen ny information under Hanvisningstext. Ny information registreras som beslut.

hanvisningstyp

Hanvisningstext/hanvisningstyp

Kan vara:

  • upphävd av
  • upphäver
  • ändrad av
  • ändrar

beslutsdatum

Hanvisningstext/hanvisningsdatum

hanvisningstext

Hanvisningstext/hanvisningstext


Tabell 18. Planomrade

Planomrade

Markreglerande bestämmelse Direkt

Yta

Plan/Yta

Naturvardsbestammelse/Yta

Lamning/Yta

Mineralrattighet/Yta

Ovrigbestammelse/Yta


Tabell 19. BerordRegisterenhet

BerordRegisterenhet

Markreglerande bestämmelse Direkt

Registerenhetsreferens

Beror/Registerenhetsreferens

status

Utgår


Tabell 20. Registerenhetsreferens

Registerenhetsreferens

Markreglerande bestämmelse Direkt

objektidentitet

Registerenhetsreferens/objektidentitet

fastighetsnyckel

Utgår

beteckning

Registerenhetsreferens/beteckning

typ

Registerenhetsreferens/typ

Ny information

Klass: UtredningarMM

En ny bestämmelsetyp som utgörs av utredningar och övriga områdesredovisningar som är frivilliga att redovisa i fastighetsregistret.

Klass: UtredningarMM-attribut

Attribut hos en bestämmelse av typen UtredningarMM.

Det enda attributet som är unikt för bestämmelser av typen UtredningarMM är utredningstyp.

Klass: Utbytesobjekt

Abstrakt klass som innehåller följande information om utbytesobjekt: objektidentitet, objektversion och tidpunkt när objektversionen började gälla.

Klass: MarkreglerandeBestammelsereferensArrayProperty

Används för att samla bestämmelser i en lista.

Klass: BeslutArrayProperty

Används för att samla beslut av en viss typ (bildande, ändrande eller upphävande) i en lista.

Klass: Beslut

Innehåller information om beslut som bildar, ändrar eller upphäver bestämmelser.

Nästan all information som klassen innehåller gick att utläsa ur den tidigare modellen.

Attributet hanvisningsakt innehåller Lantmäterimyndighetens aktbeteckning för en arkiverad handling som har påverkat giltigheten av bestämmelsen men som inte redovisas som en egen redovisningsenhet i fastighetsregistret.

Klass: Lamningslage

Innehåller information om en fornlämnings läge. Utgörs av lämningens geografiska läge i form av kommuntillhörighet och centralpunktskoordinat.

Klass: FastighetsregisterStatus

Innehåller information om en fornlämnings status i fastighetsregistret.

Attribut: antikvariskBedomning

Ingår i klassen Lamningsattribut (tidigare Fornlamningsattribut).

En bedömning där man enligt Kulturmiljölagen, KML, anger hur man vid det aktuella tillfället bedömer en lämning och dess eventuella lagskydd. Bedömningar av ett objekt kan ändras över tiden, dels för att ny information gör att bedömningen av ett objekts ålder och status förändras och dels för att praxis i bedömningarna förändras.

Attribut: beteckning

Ingår i klassen MarkreglerandeBestammelsereferens (tidigare Markregleringsreferens).

Utgörs av bestämmelsebeteckning i fastighetsregistret eller lämningsnummer.