Taxering Nedladdning

Kort om produkten

Taxering Nedladdning innehåller information från fastighetsregistret om taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader. Produkten är under utveckling och kommer vara tillgänglig för beställning under 2024.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Informationen i produkten är uppdelad i ett antal valbara delmängder.
  • Den här produkten beställer du, laddar hem och lagrar hos dig

Du kan beställa ett engångsuttag eller ett abonnemang

Engångsuttag - Uttaget är ett basuttag som skapas en gång och ger en ögonblicksbild över hur informationen ser ut vid sammanställning av leveransen.

Abonnemang - Uttagen är alltid basuttag och så länge abonnemanget är aktivt kan nya basuttag skapas i samma beställning.

Informationsinnehåll

Produkten är under utveckling och mer detaljerad dokumentation kommer publiceras i början av 2024.

Taxering Nedladdning bygger på samma schema som Taxering Direkt och på så sätt har produkterna samma informationsstruktur. Det kan vara mindre skillnader i vad som kommer att levereras i Taxering Nedladdning och Taxering Direkt. Skillnaderna kommer att redovisas i skillnadstabeller i dokumentationen för båda produkterna senare.

Läs mer om informationsinnehållet i Taxering Direkt.

Så ofta uppdateras informationen

Uppgifterna i fastighetstaxeringen fastställs av Skatteverket och gäller årsvis. Beslutat taxeringsvärde gäller från den 1 januari och tre år framåt, om inte någon ny, särskild fastighetstaxering görs däremellan. För industrienheter, elproduktionsenheter, täkter och specialtaxeringsenheter gäller taxeringsvärdet sex år framåt och görs tillgängliga via Lantmäteriet.

Uppgifter om innehav avseende taxerad ägare uppdateras en gång per år i samband med beslut om taxering. Personuppgifter för taxerad ägare och omprövningar av Skatteverket uppdateras dagligen.

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.