Skillnader mellan versioner

Ändringar i funktionalitet

Skillnader i funktionaliteten mellan Belägenhetsadress Direkt version 4.1 och version 4.2:

  • I JSON flyttas punkten till geometry.
  • Frågor som returnerar referenssvar har kompletterats med parametern splitAdress som, om true, populerar AdressComponents i svaret.
  • Värden i hämta med punkt, hitta med fritext och autocompleteingången har bytt från path- till queryparametrar.
  • Fritextsökning kräver minst tre tecken.
  • Fritextsökning har ett nytt kommunkodsfilter.
  • Fritext-, geometri- och autocompleteingångar har fått ett nytt statusfilter.
  • Fråga och svar för autocomplete har bytt namn från beteckning till autocomplete.
  • Autocompleteingången har delats i två: adress och referens, i stället för en match-parameter.

Informationsmappning

I tabellen nedan kan du läsa om skillnader i informationen mellan Belägenhetsadress Direkt version 4.1 och version 4.2.

Tabell över skillnader mellan versioner


Belägenhetsadress Direkt 4.1Belägenhetsadress Direkt 4.2
KlassBeteckningResponseUtgår
Attribut

beteckning: string [0..*]

Utgår

Belagenhetsadressreferens: Belagenhetsadressreferens [0..*] 

Utgår

KlassFinns ejAutocompleteResponse (tillkommer)
Attribut
adress: string[0..*]
KlassRegisterenhetsreferensRegisterenhetsreferens
Attribut
beteckning: string [0..1] (tillkommer)

typ: Registerenhetstyp [0..1] (tillkommer)
KlassBelagenhetsadressBelagenhetsadress
Attributobjektversion: intFlyttas till Adressplatsattribut

versionGiltigFran: dateTime [0..1]Flyttas till Adressplatsattribut

objektstatus: ObjektstatusFlyttas till Adressplatsattribut
KlassBelagenhetsadressBelagenhetsadress
AttributRegisterenhetsreferens: Registerenhetsreferens [0..*]Registerenhetsreferens: Registerenhetsreferens [0..1]
KlassAdressplatsattributAdressplatsattribut
Attribut
objektidentitet: UUID (tillkommer)


objektversion: int (tillkommer)


versionGiltigFran: dateTime [0..1] (tillkommer)


objektstatus: Objektstatus (tillkommer)
KlassBelagenhtesadressreferensBelagenhtesadressreferens
Attributbeteckning: stringUtgår

adress: string (tillkommer)

AdressComponents: AdressComponents [0..1] (tillkommer)
KlassFinns ejAdressComponents (tillkommer)
Attribut
kommun: string

kommundel: string

adressomrade: string

gardsadressomrade: string [0..1]

adressplatsnummer: string [0..1]

bokstavstillagg: string [0..1]

lagestillagg: Lagestillagg [0..1]

lagestillaggsnummer: int [0..1]

avvikandeAdressplatsbeteckning: string [0..1]

postnummer: int [0..1]

postort: string [0..1]
DatatypObjektstatusObjektstatus
VärdemängdPlaneradUtgår
Gällande under utredningUtgår
AvregistreradUtgår
DatatypAdressattAnlaggningstypAdressattAnlaggningstyp
Värdemängd
Värdelista ändrad
DatatypFinns ejRegisterenhetstyp (tillkommer)
Värdemängd
Fastighet

Samfällighet