Informationsmappning Belägenhetsadress

I tabellen nedan kan du läsa om skillnader i informationen mellan Nedladdning uttag och Nedladdning abonnemang samt Fastighetsinformation Nedladdning för informationsmängden Belägenhetsadress

Tabell över skillnader mellan produkter


Nedladdning uttag och Nedladdning abonnemangFastighetsinformation Nedladdning
KlassBelagenhetsadressBelagenhetsadress
Attributobjektversion: intFlyttas till Adressplatsattribut

versionGiltigFran: dateTime [0..1]Flyttas till Adressplatsattribut

objektstatus: ObjektstatusFlyttas till Adressplatsattribut
KlassBelagenhetsadressBelagenhetsadress
AttributRegisterenhetsreferens: Registerenhetsreferens [0..*]Registerenhetsreferens: Registerenhetsreferens [0..1]
KlassAdressplatsattributAdressplatsattribut
Attribut
objektidentitet: UUID (tillkommer)


objektversion: int (tillkommer)


versionGiltigFran: dateTime [0..1] (tillkommer)


objektstatus: Objektstatus (tillkommer)
DatatypObjektstatusObjektstatus
VärdemängdPlaneradUtgår
Gällande under utredningUtgår
AvregistreradUtgår
DatatypAdressattAnlaggningstypAdressattAnlaggningstyp
Värdemängd
Värdelista ändrad

Informationsmappning Byggnad

I tabellen nedan kan du läsa om skillnader i informationen mellan Nedladdning uttag och Nedladdning abonnemang samt Fastighetsinformation Nedladdning för informationsmängden Byggnad.

Tabell över skillnader mellan produkter


Nedladdning uttag och Nedladdning abonnemang

Fastighetsinformation Nedladdning

KlassByggnadByggnad
Attribut

objektversion: int

Flyttas till Byggnadsattribut


versionGiltigFran: [0..1]

Flyttas till Byggnadsattribut

KlassByggnadsattributByggnadsattribut
Attribut
objektversion: int (tillkommer)


versionGiltigFran: [0..1] (tillkommer)
KlassByggnadsytaByggnadsyta
AttributYta: gml:GeometryArrayPropertyYta: gml:GeometryProperty
KlassEntreEntre
Attributhiss: Hisstatushiss: JaNejUppgiftsaknas
DatatypByggnadsanmarkningstypByggnadsanmarkningstyp 
Värdemängd
Värdelista ändrad
DatatypNamntypNamntyp
Värdemängd
Värdelista ändrad
DatatypIndustriandamalIndustriandamal
Värdemängd
Värdelista ändrad
DatatypSamhallsfunktionsandamalSamhallsfunktionsandamal
Värdemängd
Värdelista ändrad