Förändringsförteckning

Taxering Direkt är under utveckling och på denna sida hittar du förteckning över de ändringar som gjorts i dokumentationen sedan publiceringen 2023-04-04. Förteckningen är uppdelad på ändringar i texten på sidorna och ändringar i informationstillhandahållandemodellen (ITM) samt ändringar i den tekniska beskrivningen.

Mindre ändringar som till exempel stavfel eller omformuleringar som inte ändrar innebörden redovisas inte i förändringsförteckningen.

Förändringar i text

Tabell över förändringar i texten

DatumFörändring
2023-04-04Dokumentation publicerades

Förändringar i ITM

Tabell över förändringar i ITM

DatumFörändring
2023-05-09Beskrivning av klassen Dranering har ändrats.
2023-04-04Dokumentation publicerades

Förändringar i teknisk beskrivning

Tabell över förändringar i teknisk beskrivning

DatumFörändring
2023-04-04Dokumentation publicerades