Taxering Direkt

Kort om produkten

Taxering Direkt innehåller information från fastighetsregistret om taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Informationen i produkten är uppdelad i ett antal valbara delmängder.
  • Du gör anrop direkt mot Lantmäteriet och får uppdaterad information i realtid.
  • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda produkten. Den har ett programmeringsgränssnitt (API) och kan inte användas direkt i en webbläsare.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Så ofta uppdateras informationen

Uppgifterna i fastighetstaxeringen fastställs av Skatteverket och gäller årsvis. Beslutat taxeringsvärde gäller från den 1 januari och tre år framåt, om inte någon ny, särskild fastighetstaxering görs däremellan. För industrienheter, elproduktionsenheter, täkter och specialtaxeringsenheter gäller taxeringsvärdet sex år framåt och görs tillgängliga via Lantmäteriet.

I produkten Taxering Direkt blir årets beslutade taxering vanligtvis tillgänglig från och med juli månad. Uppgifter om innehav avseende taxerad ägare uppdateras en gång per år i samband med beslut om taxering. Personuppgifter för taxerad ägare och omprövningar av Skatteverket uppdateras dagligen. 

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.